Sperring av norske bankutstedte kort


Har du mistet eller blitt frastjålet bankkortet ditt, må du ringe så raskt som mulig til Bankenes Meldingstjeneste for å sperre kortet ditt, slik at muligheten for misbruk reduseres.


Telefon: 800 30 250 
Fra utlandet: +47 22 21 40 55

Når sperren er utført, sender vi deg automatisk en bekreftelse på at kortet ditt er sperret. Du kan velge om du ønsker meldingen via e-post, SMS, faks eller post.

Nets' kundeservice yter på vegne av bankene en felles meldingstjeneste for tapte eller stjålne kort. Bankenes Meldingstjeneste er en trygghet både for kortkunden og bankene.

Sperring av BankID-sertifikater døgnet rundt
Har du mistet eller blitt frastjålet din BankID-"brikke", kontakt banken din eller Nets kundeservice på telefon 800 30 25