Sperring av norske bankutstedte kort

Telefon: 800 30 250
Fra utlandet: +47 22 21 40 55