Å flytte miljøvennlig kan ha en stor innvirking på samfunnet

I forbindelse med et flytteoppdrag så benyttes ulike materialer til å pakke flyttegodset som papp og plastikk, gamle møbler, hvitevarer og bildekk blir deponert daglig av ulike flyttebyråer hos avfallsdeponier hos kommunen eller private tilbydere. La oss ta en titt på hva du som kunde og vi som flyttebyrå kan bli flinkere til å bli miljøvennlig!

Opprydding før du skal flytte

Ta først en runde gjennom boligen, boder, hage, garasje og lag ei liste over hva du ikke trenger. Skriv tydelig med en tusj eller en lappe merket med «Kastes» eller «Søppel». Bestille en søppeltaxi!

Prøv selv først å blitt kvitt mest mulig

Hør først med venner om de har bruk for noe slik at kan gjenbrukes. Publiser på finn.no eller facebook som gratis. Sjekk om borettslaget har en søppelcontainer tilgjengelig.

Miljøfarlig avfall kastes på miljøstasjoner

Nesten alle bydeler har en miljøstasjon som tar imot miljøfarlig avfall fra privatpersoner som maling, bildekk, brannfarlig veske, batterier. Elektrovarer kan kastes gratis hos el-forhandlere.

Vår prosess

Som bedrift må vi betale avfallsgebyr per kilo på et godkjent avfallsdeponi og kan kaste usortert. Tiden som brukes og hvor mange kilo som kastes belastes kunden på forhånd eller etter endt flytteoppdrag.

Vi gjør det enkelt

Å bruke et flyttebyrå til å kaste søppel er billigere enn å bruke en søppelcontainer. Mindre plassbehov og effektiv bortkjøring.

Spar tid og penger

Avfallsstasjonene grovsorterer og ser til at riktige materialer ender på riktig plass for destruksjon eller sender til et forbrenningsanlegg.

Prosjekt detaljer

  • Live sporing Flytting
  • Tilgjengelig 1 Dec 2018
  • Dato 29. desember 2018
  • Lokasjon 1 Feb 2019
  • Overflate Miljø