Personvern

Introduksjon

Flyttebyrå.no er opptatt av ditt personvern, og det er viktig for oss at du vet hvilke opplysninger vi innhenter om deg. Dermed kan du føle deg trygg på at personvernet ditt er ivaretatt. Informasjon fra priskalkulatoren blir publisert i flytteguiden.no sin database uten ditt navn, telefonnummer og e-postadresse. Denne informasjonen blir kun gitt til registrerte og betalende flyttebyråer som er medlemmer. Dine informasjoner blir automatisk slettet etter den flyttedatoen du velger på priskalkulatoren.

Flyttebyrå.no har en 3. parts interesse og kan ikke ta noen juridisk ansvar for andre url-linker til nettsteder eller om de som kunder inngår en avtale / kontrakt med et flyttebyrå som har tilknytning igjennom www.flyttebyrå.no eller andre nettsteder tilknyttet www.flytteguiden.no

Det er ditt ansvar å se til at flyttebyrået du ansetter har alle dokumenter av tillatelser, løyve for biler over 3,5 Tonn samt at dere blir enige om pris og betaling og betalingsmåte som skal skje gjennom bankforbindelse.

Flyttebyrå.no

Waldemar Thranes gate 63, 0173 OSLO

(+47) 815 21021