Valg av skole er et valg for livet

09.02.2020

Når du skal velge, hvor dine barns skal gå i skole, er der mange faktorer å ta hensyn til. Du skal finne et sted, som stemmer overens med dine værdier, og hvor ditt barn vil trives.

En lokal skole er et naturlig valg

I Norge er der en sterk tradisjon for friskoler og private grunnskoler som et alternativ til kommunens skoler. Norske friskoler har forskellige grunnsyn og legger ofte mere vekt på utvalgte aspekter som f.eks musikk eller religion, enn statlige skoler. Derfor kan det være, at de værdier og det grunnsyn, som er avgjørende i din familie, som kanskje avspeiles bedre i en fri- eller privatskole.

Familier er forskellige, og det er skoler også. For mange familier er det avgjørende, at der er en god, lokal skole i det område, hvor de bosetter seg. Uansett om den lokale skole er en friskole eller en privatskole, har den lokale skolen en avgjørende betydning for det område, den ligger i. Den lokale skolen setter sitt preg på området og vil ofte også være sentrum for byens liv og aktiviteter.

Plass til nærhet

Noe av det, som de fleste foreldre anser høyt, når de leter etter en skole, er størrelsen på skolen. De fleste fri- og privatskoler verner om de små klasserommene og legger vekt på tid, plass og opmerksomhet til den enkelte. Det betyr at den gjennomsnitlige størrelse på privatskoler er mindre enn den gjennomsnitlige kommunale skole - ergo er det i gjennomsnitt også færre barn i friskolenes klasserom.

Familien involveres

Et fruktbart skoleforløp er avhengig av, at skole og foreldre arbeider sammen. Fri- og privatskolene har i vid utstrekking tradisjon for å involvere familiene i å drive skolen og ta et medansvar. Involveringen og samarbeidet skaper engasjement og et godt fellesskap omkring det enkelte barns skolegang. Det er godt for såvel trivsel som opplæring.

Husk - det er ditt valg
Det kan sikkert være, at den beste skole i ditt lokalområde er en kommunal skole. Det avgjørende er ikke, om du velger en kommunal skole eller en friskole - det avgjørende er, at du velger en skole, der passer inn i din families liv. Du skal velge en skole, som får deres liv og hverdag til å henge sammen. Det er det vigtigste for ditt barns trivsel.

Tenk i verdier - og geografi

De norske fri- og privatskoler er vidt forskellige og fokuserer på forskellige fag og aktiviteter. Skolevalget skal baseres på dine verdier og ditt barns behov. Det betyder, at du også skal ta høyde for den geografiske plasseringen, så ditt barns hverdag ikke pludselig består av alt for mye transport.

Flytteguiden

Lille Bislett 26, 0170 OSLO

(+47) 810 21021

info@flytteguide.no