HVA KOSTER DET Å FLYTTE?

DETTE KOSTER DET Å FLYTTE?

Hva koster det å flytte? Flyttebyrå.no har gjort en 2 års studie og analyse om hva det koster å bruke et flyttebyrå. Flyttebyrå.no er en del av UBERFLYTT sitt nettverk. Mer informasjon nedenunder priskalkulatoren.

PRISKALKULATOR
i Priskalkulatoren gir et estimert gjennomsnitt ut fra hva det koster innad byer og steder. Ved nasjonal og internasjonale flytteoppdrag gjelder andre priser med andre kilometertilegg og bomutgifter. Priser for tunge tinger som piano, safe, kopimaskiner o.l. har sine egne tilleggspriser. Prisene kan variere i høysessonger som på sommeren. Tillegg kan også tilkomme på kveldstid, helger og høytidsdager. Alle flyttebyråer har en minstetid, (alt fra 2 til 4 timer). Denne kalkulatoren har en minstetid med 2 timer. Din forespørsel blir publisert på fraktbørs.no

Må fylles ut!

Må fylles ut!

Må fylles ut!

Må fylles ut!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

SUPPORT TLF (+47) 81521021

PRIS FLYTTING

De fleste flyttebyråer har kjøretillegg fra sin arbeidsplass i byene hvis det er avtalt timepriser. Dette fører av og til noen tvister imellom kunder og flyttebyråer hvis det ikke er klarert eller opplyst på forhånd. Derfor spør alltid om det tilkommer noen andre tillegg utenom timeprisen!

Priskalkulatoren viser estimerte priser som ikke er bindende. Legg merke til at det er den faktiske adressen du flytter fra og til som beregnes. Skal du flytte fra Oslo til Skedsmo kan det hende at flyttebyrået du bestiller kommer fra Lillestrøm og ser an tiden fra de kjører fra Lillestrøm til de er tilbake, Ikke fra Oslo til Skedsmo!

  • Overtidstillegg kan også tilkomme etter kl.16.00 eller etter 7,5 arbeidstimer på hverdagene og ellers i helgene og alle helligdager.
  • Bompenger kan variere etter bilens størrelse, med priskalulatoren har vi beregnet et gjennomsnitt per kilometer ut fra hvilke biltyper / vekt som benyttes rundt i hele Norge.
  • Som ofte er flyttebyråers priser høyere i Oslo enn andre steder og byer rundt omkring i landet. 

Timepris eller fastpris?

Timepriser er ofte vanlig for lokale flytteoppdrag og eller er det fastepriser på lange turer eller til utlandet. Prisene gies også per kubikkmeter og avstand pluss dokumentavgifter som toll og andre administrasjonsgebyrer.

Flyttebyrå.no

Waldemar Thranes gate 63, 0173 OSLO

(+47) 815 21021