Flyttekontrakt

Print ut eller last ned

Kombinert flyttekontrakt for flytteoppdrag, lagring og flyttevask. 

  1. Kontrakten fylles ut og kunden godkjenner avtalen med signatur. 
  2. Etter at flytteoppdraget er ferdig skal kunden og leder for flytteopdraget sammen se over flyttelasset i sin helhet. 
  3. Deretter signerer kunden igjenn for godkjenning av utført oppdrag. 
  4. Flyttebyrået har rett til å få en signatur så lenge det ikke er noen innsigelser fra kunden.

- Flyttekontrrakten kan også benyttes som fraktbrev ved å anmerke det under spesifisering og vedlegg av en detaljert innholdsliste om flyttegodset.

- Statens Vegvesen, Tollvesenet og politiet kan kreve dokumentasjon / fraktbrev for flyttelasset eller et forsikringsselskap hvis det skulle skje et uhell under transport.

Kontraken kan fylles ut elektronisk ved nedlasting i Adobe eller printes ut i papirformat for manuell utfylling.


Unngå svart arbeid

Kontrakten er bindende for begge parter og det skal krysses av for hvilken betalingsmåte benyttes. Med ordnede forhold før du skal flytte og for betaling! 

Lovverket - Angående tildeling av kontrakt

Når oppdragsgiver har avvist alle tilbud som etter konkurransereglene skal avvist (pga. forhold ved tilbyderen eller tilbudet), kan oppdragsgiver velge hvilket som helst av de ikke-avviste tilbud eller forkaste samtlige. Har oppdragsgiver valgt tildelingskriterier skal kontrakten gå til den tilbyder som i best grad oppfyller tildelingskriteriene.

Flyttebyrå.no

Lille Bislett 26, 0170 OSLO

(+47) 810 21021