Kombinert flyttekontrakt for flytteoppdrag, lagring, pakking og flyttevask. Kan benyttes av alle som skal flytte med et flyttebyrå.

Kontraken blir sendt per epost etter godkjent betaling.

Kontraken kan fylles ut elektronisk ved nedlasting i Adobe eller printes ut i papirformat for manuell utfylling.

- Flyttekontrrakten kan også benyttes som fraktbrev ved å anmerke det under spesifisering og vedlagt en innholdsliste om flyttegodsets innhold.

- Statens Vegvesen, Tollvesenet og politiet kan kreve dokumentasjon / fraktbrev for flyttelasset eller et forsikringsselskap hvis det skulle skje et uhell under transport.