FLYTTEKALKULATOR

PRIS FLYTTING

De fleste flyttebyråer har kjøretillegg fra sin arbeidsplass i byene hvis det er avtalt timepriser. Dette fører av og til noen tvister imellom kunder og flyttebyråer hvis det ikke er klarert eller opplyst på forhånd. Derfor spør alltid om det tilkommer noen andre tillegg utenom timeprisen!

Overtidstillegg kan også tilkomme etter kl.16.00 eller etter 7,5 arbeidstimer på hverdagene og ellers i helgene og alle helligdager.tt

Flyttepriser
Flyttepriser

Priskalkuratoren gjelder for flytting innen 30 kilometer! Skal du flytte f. eks fra Bergen til Oslo vil du ikke få oppgitt riktig flyttepris

ANBEFALES TIL FLYTTING


DU HAR:                                  ANBEFALES:    

1 rom (20-40 kvm)                   1 flyttebil og 2 mann 

2 rom (40-70 kvm)                  1 flyttebil og 2 mann

3 rom (70-90 kvm)                  1 flyttebil og 2 mann

4 rom (90-110 kvm)                  1 flyttebil og 3 mann

5 rom (110-130 kvm)                 1 flyttebil og 3 mann