BOLIGUTLEIE

OSLO | BERGEN I TRONDHEIM I STAVANGER 

Boligutleie
Boligutleie

BOLIGEN

De aller færreste av oss har egenkapital nok til å kjøpe bolig med en gang de flytter hjemmefra. Da er det enkleste å leie. Å finne en leilighet eller et rom å leie kan være komplisert. Det er mange faktorer som spiller inn, og mye som skal tas hensyn til. Man må tenke på hvem man skal bo med, hvor man skal bo og hvor store krav man skal sette til leiligheten. Så, etter man har funnet et sted å bo må man ta stilling til kontrakter, husregler også videre.

SAMBOER

De aller fleste unge bor i kollektiv, ettersom dette er det billigste alternativet. Mange ønsker å bo sammen med venner eller kjæreste. Dette er i utgangspunktet en god ide, ettersom det er både trygt og sosialt. Men det er lurt å tenke seg godt om før man flytter inn med en bekjent. Selv om man kommer godt overens betyr ikke det at det å bo med hverandre kommer til å gå på skinner. Alle har med seg gode og dårlige vaner fra hjemmene sine, og tankene om hva som er et godt hjemmemiljø er ofte veldig forkjellig. Da er det lett å begynne å krangle. Det er lurt å lage klare regler allerede før man flytter sammen. Bli enige om løsninger for husvask, matlaging, bråk, overnattingsbesøk og økonomi. Skriv gjerne ned disse reglene. På denne måten unngår man mange diskusjoner.

HVOR?

Om man flytter til en større by er man nødt til å tenke over hvor man vil bo. Husleien varierer ofte fra bydel til bydel. I tillegg er mange nabolag mer populære enn andre. Informer deg, og tenk godt over hvor du kunne tenke deg å bo, og hva som passer til din økonomi. Noe man bør ta til veie er, hvor sentralt det ligger i forhold til skole eller arbeidsplass, tilbud om offentlig transport i nærheten og hvor trygt nabolaget er.

BOLIGEN

Standarden på leiligheter går veldig opp og ned, ofte i takt med prisnivået. Når man skal flytte må man tenke over hvor kresen man har råd til å være. Det er også lurt å bestemme seg for prioriteringer. Hva er viktigst, stort kjøkken eller stort bad? At du har balkong, eller peis? Vaskemaskin eller oppvaskmaskin?

TIPS

Noen måneder er travlere på leiemarkedet enn andre. Sommer og tidlig høst samt nyåret er de travleste månedene. Vær derfor tidlig ute, planlegg godt før du skal flytte, så har du større sjanse for å finne drømmeleiligheten.

Dersom du er mottaker for regninger i kollektivet, altså, strømregningen kommer adressert til deg, er du også ansvarlig for at den blir betalt, og purringer og eventuelle inkassoer vil stå under ditt navn. Selv om det er de andre i kollektivet som er sene med avbetalingen.
Gå på visning av leiligheten hvis du har mulighet. Selv de verste leilighetene kan se fine ut på bilder.

DINE RETTIGHETER

Som leietaker har man en hel del rettigheter og krav man bør være klar over. Først og fremst må man ha en leiekontrakt. En leiekontrakt skal bevare både dine, og huseiers interesser. Les nøye gjennom kontrakten før du skriver under. En husleiekontrakt bør inneholde flere punkter, flere av disse er ufravikelige. Det vil si at man ikke kan gi leietaker, eller huseier, dårligere rettigheter enn det loven sier.

VÆR OPPMERKSOM PÅ:

Mangler

Dersom det viser seg at boligen har mangler som leietakeren ikke var klar over da han eller hun flyttet inn, er utleier pliktet til å reparere feilene. Dette kan for eksempel gjelde mugg, kloakksystem som ikke fungerer, en vaskemaskin som er i stykker. Ta en runde i leiligheten og sjekk at alt er som det skal. Finner du mangler, skriv dem opp på en liste, og få utleier til å undertegne senest 14 dager etter at du har flyttet inn. Om du var klar over disse feilene da du overtok leiligheten, og utleier og du hadde en avtale om at boligen skulle være slik, har ikke utleier noe ansvar for å forbedre noe. Sjekk boligen grundig etter feil, selv om de er små og det er ikke er nødvendig å reparere dem. Dersom du ikke gjør dette kan huseier nemlig kreve at du skal stå til regnskap for det når du flytter fra boligen.

Er boligen tidsubestemt, eller tidsbestemt?

Det vil si, kan er det bestemt noen tidsbegrensning for leieavtalen?

Hvor stort depositum du skal betale?

Merk at depositumet ikke kan overstige seks måneders husleie.

Kontroller alltid hvor lang oppsigelsestid du har

Vedlikeholdsplikt

Mens utleier plikter å vedlikeholde tak, innvendig og utvendig maling, slitte bygningsdeler og andre vesentlige reparasjoner. Plikter leieboeren til å vedlikeholde låser, kraner, vannklosetter, elektriske brytere og kontakter, varmtvannsberedere og inventar og utstyr som ikke er en del av den faste eiendom. I det sistnevnte ligger det at leietaker også har en vedlikeholdsplikt i forhold til møbler, kjøleskap, TV etc., som utleier har utstyrt leiligheten med.

De fleste husleiekontrakter inneholder et avsnitt om støy.

NYTTIGE LENKER:

Disse nettsidene informerer om rettigheter rundt leie av bolig:
www.forbrukerportalen.no/temaer/bolig
www.dinside.no/bolig

Vurder tjenesten vår. Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.